Doprava a montáž regálů

Revize regálů

Zaměření a návrh regálů

REVIZE REGÁLŮ A REGÁLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Pomůžeme vám zpracovat revizi vašeho regálového vybavení. Neváhejte se na nás obrátit.

Abychom Vám ušetřili starosti a mohli Vám nabídnout celkový servis, nabízíme našim zákazníkům také revize regálů. Jde o povinnou proceduru, která vychází z nařízení vlády 101/2005 Sb, toto nařízení pojednává o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti.

Dále nařízení vlády 378/2001 Sb. stanovuje četnost pravidelných kontrol, které určují minimální počet kontrol jednou za 12 měsíců.

 

DŮVODY PROVÁDĚNÍ REVIZÍ REGÁLŮ:

PREVENCE:

předcházet haváriím, pracovním úrazům a hmotným škodám; zmenšit riziko v případě kolizí s manipulační technikou; náprava neodborných zásahů a zanedbané péče o konstrukci regálu; kontrola po přemístění nebo přestavbě regálů

JAKOST:

požadavek při certifikacích ISO v souladu se současnou evropskou legislativou

LEGISLATIVA:

plnění revize je kontrolováno státní inspekcí v návaznosti na:
§101 a §102, Zákoník práce č. 262/2006 „Prevence rizik a předcházení pracovním úrazům“
§3, Nařízení vlády č. 101/2005 „Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí“
§4, Nařízení vlády č. 378/2001 „Bližší požadavky na používání tech. zařízení“

NORMY:

související platné předpisy:
ČSN 26 9030:1998 „Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování“
ČSN EN 15.620 „Tolerance, deformace a vůle“
ČSN EN 15.635 „Bezpečné užívání statických regálových systémů“

  

Revize zahrnuje

  • Dopravu revizního technika na místo
  • Kontrola stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí
  • Kontrola šroubových spojů, zavětrování rámů, ochranných prvků, ochranných sítí a zábradlí
  • Kontrola zakládání manipulačních jednotek do regálů a kontrola přetěžování regálů
  • Kontrola technických štítků dovolených nosností a provozní dokumentace
  • Vystavení revizní zprávy s podrobným soupisem technického stavu regálů
  • Zpracování rozpočtu na opravu a odstranění zjištěných nedostatků