Police regálu VARIMO

Pevnost a vysoká nosnost díky unikátní konstrukci police

Police regálu VARIMO se skládá z traverz a  jednotlivých policových panelů.

Policové panely

„Žebro“ tvoří třikrát hraněný okraj, který zvyšuje tuhost a nosnost police.

Přechod mezi jednotllivými panely přitom nevytváří žádné výrazné hrany. Vrchní strana police tak poskytuje souvislou rovinu.

Tloušťka police je pouhých 30 mm. To znamená, že můžete do regálového sloupce umístit více polic – větší kapacita pro skladování.

Provedení polic regálu VARIMO.

Rozměry policových panelů

Šířka

Policové panely se vyrábí ve třech šířkách (100, 200 a 300 mm) a z kombinací těchto šířek poskládáte hloubku police. Zároveň se použitím vhodných šířek dosáhnete požadované nosnosti police

Délka

Délka policových panelů, která je současně i délkou samotné police se pohybuje od 550 mm až do 1500 mm v kroku po 150 mm (kromě posledního, který je po 200 mm). Tato široká škála délek poskytuje značnou variabilitu při vytváření regálových sestav. Jejich kombinací dokážete „zaregálovt“ téměř každý prostor.

Délky panelů

Šířky panelů

Policové traverzy

Traverzy zajišťují samotné uchycení police v rámu regálu. Provedení traverz tvoří poměrně složitý tvar, který musí:

1. zajistit přestavitelné a přitom pevné spojení s rámem,

2. poskytovat stabilní oporu pro policové panely.

Pevnému spojení traverzy s rámem regálu napomáhá vhodně použitý materiál a sofistikované profilování jednotlivých částí traverzy. Délka traverzy vždy odpovídá hloubce police.

Traverza k regálovým policým systému VARIMO.

Podívejte se na regály VARIMO a další na našem eshopu.

Navrhněte si vlastní regálovou sestavu v online konfigurátoru.

Zjistěte více o všech našich produktech a službách.