KOVOVÉ POLICOVÉ REGÁLY VARIMO

blank

Police jsou dalším důležitým prvkem regálové sestavy, neboť spolu s rámem tvoří nosné části regálové konstrukce. Police vytváří vodorovnou nosnou plochu, na kterou se ukládá zboží nebo jiný materiál a proto je kladen velký důraz na jejich provedení, materiál a konstrukci.

Hlavní výhodou polic regálového systému VARIMO je jejich složení z jednotlivých policových panelů. Každý panel má ve spodní části třikrát hraněný okraj, který má funkci žebra, jenž zvyšuje tuhost a nosnost police. Přechod mezi jednotlivými panely v rámci jedné police přitom nevytváří žádné výrazné hrany a vrchní strana tak tvoří souvislou rovinu. Další nezanedbatelnou předností kovových regálů VARIMO je tloušťka police, která činí pouze 30 mm. Tím náš regálový systém dosahuje lepší využitelnosti regálu, protože je možné umístit více polic ve sloupci nad sebou a také při shodném počtu polic poskytuje větší rozteč a světlý rozměr mezi policemi.

Police regálového systému VARIMO se skládá ze dvou základních prvků, kterými jsou nosná traverza a policový panel. Jedna police se skládá vždy ze dvou traverz, které odpovídají hloubce regálu a z příslušného počtu policových panelů. Délka policových panelů potom udává délku regálového sloupce.

Traverzy zajišťují samotné uchycení police v rámu regálu. Provedení traverz vytváří poměrně složitý tvar, který musí na jedné straně zajistit přestavitelné a přitom pevné spojení s rámem a na druhé straně musí poskytovat stabilní oporu pro policové panely. Tomu opět napomáhá vhodně zvolený použitý materiál a sofistikované profilování jednotlivých částí traverzy. Délka traverzy vždy odpovídá hloubce police.

Policové panely poskytují nosnou plochu pro uložení zboží v regálu. Vyrábí se ve třech šířkách (100, 200 a 300 mm) a z kombinací těchto šířek je poskládána hloubka police. Zároveň se použitím vhodných šířek dosahuje požadované nosnosti police. Délka policových panelů, která je současně i délkou samotné police se pohybuje od 550 mm až do 1500 mm v kroku po 150 mm (kromě posledního, který je 200 mm). Tato široká škála délek poskytuje značnou variabilitu při vytváření regálových sestav a jejich kombinací lze vyhovět při „zaregálování“ téměř každého prostoru.