KOVOVÉ POLICOVÉ REGÁLY VARIMO

blank

Montážní návod pro kovové policové regály VARIMO

Níže na stránce naleznete podrobný videonávod a textový popis sestavení policových regálů VARIMO. V případě nejasností s některou částí návodu nás neváhejte kontaktovat pro doplňující informace.

Před samotnou montáží je nutné prověřit kvalitu podlah, co do únosnosti a rovinnosti a případně navrhnout vhodné příslušenství pro rozložení tlaku působícího od patek sloupů regálových rámů a nebo použít podložky pod patky.

Po dokončení montáže musí být provedena kontrola technického stavu, stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti sestavy regálu.

Regál VARIMO se skládá z těchto součástí:

  • Sloupů s perforací pro zavěšení polic
  • Plastových nebo kovových patek a plastových krytek pro sloupy
  • Traverz pro uchycení polic ke sloupům
  • Policových panelů
  • a zavětrovacího kříže

Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní stranu poznáme podle vyraženého nápisu GS na čelní straně sloupu. Poté na spodní stranu sloupu nasadíme plastovou patku a potom ji pomocí kladiva nebo gumové palice narazíme tak, aby sloup dosedl do drážek v patce. Stejný postup opakujeme u všech sloupů.

Na horní stranu sloupu nasadíme plastovou krytku. Krytka jde nasadit lehce a není k tomu potřeba žádné nářadí, případně použijeme gumovou palici. Opět opakujeme stejný postup u všech sloupů.

Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupy spojíme k sobě pomocí traverz. Délka traverz je daná hloubkou regálu a jejich počet a rozmístění je závislý na požadované rozteči jednotlivých polic.

Pro uchycení traverz slouží háčky na jejich koncích, které se vsadí do perforace na boční straně sloupů. Potom traverzy doklepneme pomocí kladiva nebo gumové palice do dorazové polohy. Následné zajištění traverzy proti nechtěnému vysunutí provedeme pomocí „jazýčků“ na krajích traverzy tak, že je šroubovákem ohneme dovnitř sloupů.

Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost délky police. Vezmeme policové panely a jejich konce vsadíme do „perových“ úchytů v traverzách a lehce je doklepneme pomocí gumové palice.

Police regálového systému VARIMO jsou sestaveny z jednotlivých panelů o různé šířce, jejichž kombinace dá dohromady požadovanou hloubku police.

Takto pokračujeme u všech polic v regálu.

Následně přišroubujeme na zadní stranu regálu zavětrování. Zavětrování se skládá ze dvou plochých profilů, které pomocí šroubů přichytíme ke sloupům. Ve sloupech jsou již připravené otvory, zvolíme pouze vhodné umístění zavětrování přibližně uprostřed regálu na výšku. K přišroubování použijeme standardní stranový klíč a dodaný nástrčný trubkový klíč pro přidržení matky uvnitř sloupu.

Na závěr, když je regál sestaven, ho přesuneme na požadované místo a zkontrolujeme jeho stabilitu. Dle potřeby můžeme případně regál ukotvit do podlahy (při použití kovových patek) nebo do zdi.

Vsazení bočních výplní z pozinkovaného plechu do regálu:

Po sestavení rámu regálu, tj. po nasazení traverz a patek na regálové sloupy si tento rám usadíme do vhodné polohy (nejlépe vodorovné). Do takto sestaveného rámu seshora zasuneme plechovou výplň. Tato výplň poté prochází drážkou na vnitřní straně sloupů. Horní krytky je nutné pro nasazení do sloupu upravit vhodným zářezem.

Nasazení výplně z pozinkovaného plechu na zadní stranu regálu:

Nejdříve sestavíme celý regál (zatím bez zavětrování) a potom na zadní stranu přiložíme plechovou výplň. Její nasazení provedeme tak, že plech ve svislém směru mírně ohneme a postupně ho vsadíme do regálu tak, aby se na stranách vsunul mezi polici a výstupky na sloupech. Nasazený plech následně zajistíme zavětrovacími prvky rovnoměrně rozmístěnými na výšku regálu. Tyto zavětrovací prvky zároveň slouží jako zpevnění regálu v podélném směru.